Thuiszorg is voor iedereen: jong of oud, gezinnen met- of zonder kinderen, alle ouderen en alle mantelzorgverleners

Specialistische zorg

Naast onze algemene wijkzorg richt een vakbekwaam team van gespecialiseerde verpleegkundigen zich ook op zorg voor mensen met diabetes en kanker (oncologie). De verpleegkundigen geven begeleiding en ondersteuning aan cliënten met diabetes en kanker in de vorm van advies en voorlichting over verschillende gezondheidskwesties zoals voeding, medicijninname, bijwerkingen van de behandeling en het gebruik van hulpmiddelen.

Ook is het mogelijk om gebruik te maken van palliatieve zorg. Palliatieve zorg is een vorm van zorg die gegeven wordt aan personen die ongeneeslijk ziek zijn en in de laatste levensfase bijgestaan moeten worden.  Het is ons doel om de kwaliteit van het leven te verbeteren in de laatste levensfase en ons personeel biedt hulpverlening met sociale problemen. 

Tevens ondersteunen wij mensen in de toepassing van chronische ambulante peritoneale dialyse (CAPD). Wij verzorgen en begeleiden mensen met een beroerte (Cerebro Vasculair Accident of CVA) en stoma. Onze gespecialiseerde verpleegkundigen leert u aan op welke wijze uw stoma verzorgd moet worden. Bovendien geven wij wondzorg en bieden wij de mogelijkheid tot medische pedicure.

Om in aanmerking te komen voor specialistische zorg, wordt u vereist om een aantal documenten in te dienen. Voor meer informatie over de zorgaanvraag, verwijzen wij u naar onze pagina over aanmelding.

 

Wij zijn een thuiszorgorganisatie met karakter

Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet” (Stichting WGK) is de grootste organisatie die thuiszorg verleent op Curaçao. Stichting WGK is de enige ISO-gecertificeerde thuiszorgorganisatie op Curaçao en wij beschouwen het als een belangrijke taak om kwaliteit te garanderen aan onze cliënten. Onze organisatie biedt thuiszorg aan in de ruimste zin, waaronder speciaal inbegrepen ziekenverpleging aan huis, gezinsverzorging, evenals de zorg voor zuigelingen en kleuters.

Missie - Wij leveren op vraaggerichte wijze verpleging, verzorging en hulp of begeleiding thuis aan mensen die hierin professionele ondersteuning behoeven. Zo dragen wij bij aan hun gezondheid en hun kwaliteit van leven.

Visie - Wij dragen bij aan de gezondheid en kwaliteit van leven van onze klanten. Wij zien hierbij gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en dus niet slechts als de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.