Specialistische Zorg

Naast onze algemene zorg richten wij ons met een vakbekwaam team verpleegkunidgen vaniut specialistische zorg, ook op zorg voor mensen met kanker (oncologie), begeleiden en ondersteunen wij mensen in de laatste levensfase (palliatieve zorg), ondersteunen wij mensen in de toepassing van CAPD, verzorgen en begeleiden wij mensen met een CVA (beroerte) STOMA, wondzorg en leveren wij de mogelijkheid tot Medisch Pedicure.