Thuiszorg

Thuiszorg

Thuiszorg biedt een breed scala uiteenlopende vormen van hulp- en dienstverlening aan. Onze doelstelling van die hulp- en dienstverlening is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, en daar verzorgd kunnen worden. Thuiszorg wil er ook voor zorgen dat mensen (sneller) naar huis terug kunnen keren, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, om daar verdere hulp te krijgen. Thuiszorgis er voor de jonge ouder van het pasgeboren kindje en ondersteunt u in uw zorg. Bovendien vinden wij het belangrijk dat mensen die niet over vervoersmogelijkheden beschikken, toch op tijd bij hun medische afspraak kunnen zijn en wij kunnen u ook daarin helpen.

Thuiszorg is er ook voor de naaste van iedere cliënt, die wij de mantelzorgverlener of kortweg de mantelzorger noemen. Iedere persoon die zijn naast met alle liefde en overgave verzorgt, loopt kans om overbelast te raken. Wij, als thuiszorg kunnen ons werk niet doen zonder de mantelzorger en daarom is het ook onze taak de mantelzorger te ondersteunen en te ontlasten daar waar dat nodig is.