Home care is for everyone: young and old, families with or without children, the elderly and all caregivers

Wijkverpleging

Wijkverpleging is professionele zorg in uw vertrouwde omgeving en deze zorg wordt aangeboden met een vertrouwde vanzelfsprekendheid, steunend op kwaliteit van zorg waarin de tevredenheid van de cliënt centraal staat.

Onze doelstelling is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en dus daar hun nodige verzorging krijgen. Wij willen er ook voor zorgen dat mensen (sneller) naar huis kunnen terugkeren, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis. Wijkverpleging is er voor iedereen.

Wij bieden de volgende diensten aan:

  • Verpleegkundige zorg zoals wondverzorging, medicatie toediening (op basis van protocollen) en persoonlijke hygiëne.
  • Stimuleren van onze cliënten om zoveel mogelijk hun zelfstandigheid te kunnen behouden.
  • Preventieve zorg en begeleiding van de cliënt en de mantelzorger door het verstrekken van informatie over het ziekteverloop, voeding, medicijngebruik en het aanpassen van andere leefregels.

Voor het leveren van onze zorg hebben wij leveringsvoorwaarden opgesteld. Gelieve rekening te houden met onze leveringsvoorwaarden. Één voorbeeld hiervan is het aanlijnen van honden voor de veiligheid van onze werknemers. 

Hoe kunt u wijkverpleging aanvragen?

Indien u nog in het ziekenhuis ligt, dan zal onze transferverpleegkundige helpen in het voorbereiden van de zorg bij u thuis. Bent u al thuis, dan kunt u dat via uw huisarts thuiszorg aanvragen. De huisarts moet toestemming verlenen via het zorgportaal. 

Voor meer informatie over de zorgaanvraag, verwijzen wij u naar onze pagina over aanmelding.

 

We are a home care provider with personality

Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet” (Stichting WGK) is the largest organization that provides home care in Curaçao. Stichting WGK is the only ISO-certified home care organization on Curaçao and we consider it an important task to guarantee quality to our clients. Our organization offers home care in the broadest sense including district nursing, family care, as well as care for infants and toddlers.

Mission - We offer health care, help or guidance at home to people who need professional support. In this way we contribute to their health and their quality of life.

Vision - We contribute to the health and quality of life of our customers. We consider health as a state of complete physical, mental and social well-being and not just as the absence of illness or other physical defects.