Thuiszorg is er voor iedereen: jong of oud, gezinnen met of zonder kinderen alle ouderen en alle mantelzorgverleners.

 

Wijkzorg of Wijkverpleging
Onze afdeling wijkzorg richt zich op het verlenen van professionele zorg in de thuissituatie en staat in voor de kwaliteit, samenwerking en continuïteit in deze zorg.

Specialistische Zorg
Om specialistsiche taken in de verpleegkundige zorg goed uit te kunnen oefenen beschikken wij over een team ’dynamisch en ervaren verpleegkundigen’. ‘Zij hebben
zich vooral bekwaamd in aandachtsgebieden als oncologie, palliatieve zorg, CAPD, CVA, en medisch pedicure.
Transport
Onze afdeling transport draagt zorg voor vervoer van cliënten die niet zelf of door familie naar een medische of paramedische instelling gebracht kunnen worden.
Ouder & Kindzorg
In de eerste vier levensjaren van een kindje gaat de ontwikkeling razendsnel. In deze periode is het extra belangrijk dat uw kindje een gezonde groei doormaakt. Om daar zeker van te zijn, vertrouwt u de eerste vier jaar op onze zorg.
Maatschappelijke Zorg

Omdat de thuiszorg niet zonder mantelzorgers kan werken is onze afdeling Maatschappelijke Zorg er dusdanig op in gericht dat wij op maat een bepaald aantal uren per dag of week ondersteuning kunnen bieden, zodat de mantelzorger niet overbelast raakt!

Aktiviteiten Centrum
Wij bieden mogelijkheden om de participatie van ouderen in de maatschappij te verhogen, om nieuwe vriendschappen te ontplooien en om isolement en eenzaamheid te verkomen