Thuiszorg is voor iedereen: jong of oud, gezinnen met- of zonder kinderen, alle ouderen en alle mantelzorgverleners

WGK Academy

Het uitgangspunt van de thuiszorg is snel en effectief reageren op hulpvragen door het inzetten van personeel met het juiste deskundigheidsniveau. De vergrijzing in de samenleving en complexiteit van de zorg zijn een aanleiding voor onze stichting om te blijven investeren in de specialisatie van ons personeel. Tevens bereid Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet” (Stichting WGK) zich voor op de komst van het nieuwe ziekenhuis op Curaçao, die onnodige ziekenhuisopname wil vermijden. Hierdoor zal de vraag naar thuiszorg stijgen.

Op 29 maart 2018 ondertekende WGK een overeenkomst met Breederode Hogeschool om gezamenlijk WGK Academy op te richten. Breederode Hogeschool is gespecialiseerd in opleidingen in zorg en welzijn en heeft ruime ervaring op de Caribische eilanden. Wij hebben nauw samengewerkt om dit instituut te realiseren. Stichting WGK draagt ook een warm hart toe aan Gino Goeloe van Wit Gele Kruis Aruba voor zijn gastvrijheid en samenwerking. De lessen die verzorgd worden bij WGK Academy zijn gericht op de bijscholing van ons personeel en ook aan derden. Op deze wijze kan de stichting het niveau van de zorg garanderen en de leuze “zorg met kwaliteit, een vertrouwde vanzelfsprekendheid” met zekerheid uitdragen.

Het Skills Lab van Stichting WGK is een onderdeel van de WGK Academy en dit onderwijscentrum wordt ingezet voor het bieden van theorielessen, praktijktraining en e-learning cursussen. Het Skills Lab beschikt over het benodigde materiaal om ziektes en gezondheidsgerelateerde situaties te simuleren voor het trainen van verpleegtechnische handelingen en vaardigheden. Verschillende  verpleegtechnische handelingen en vaardigheden kunnen worden getoetst zoals:

  • Injecteren
  • Bloeddruk meten
  • Cliënten baden
  • Gebruik van hulpmiddelen
  • Wondverzorging
  • Oncologische zorg
  • Infuus inbrengen
  • Stomazorg

Wij zijn een thuiszorgorganisatie met karakter 

Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet” (Stichting WGK) is de grootste organisatie die thuiszorg verleent op Curaçao. Stichting WGK is sinds 2008 een ISO-gecertificeerde thuiszorgorganisatie op Curaçao en wij beschouwen het als een belangrijke taak om kwaliteit te garanderen aan onze cliënten.

Onze organisatie biedt thuiszorg aan in de ruimste zin, waaronder speciaal inbegrepen ziekenverpleging aan huis, gezinsverzorging, evenals de zorg voor zuigelingen en kleuters.

Missie - Wij leveren op vraaggerichte wijze verpleging, verzorging en hulp of begeleiding thuis aan mensen die hierin professionele ondersteuning behoeven. Zo dragen wij bij aan hun gezondheid en hun kwaliteit van leven.

Visie - Wij dragen bij aan de gezondheid en kwaliteit van leven van onze klanten. Wij zien hierbij gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en dus niet slechts als de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.