Thuiszorg is voor iedereen: jong of oud, gezinnen met- of zonder kinderen, alle ouderen en alle mantelzorgverleners

Over ons

Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet” (Stichting WGK) is de grootste organisatie die thuiszorg verleent op Curaçao. Stichting WGK is sinds 2008 een ISO-gecertificeerde thuiszorgorganisatie op Curaçao en wij beschouwen het als een belangrijke taak om kwaliteit te garanderen aan onze cliënten. In 2008 heeft onze organisatie de eerste ISO certificering behaald en in april 2018 voldeed de stichting nogmaals aan de nieuwe ISO 9001:2015 norm. Onze stichting ziet erop toe dat elk personeelslid de regels navolgt die vermeld staan in het kwaliteitshandboek en twee keer per jaar worden er externe audits uitgevoerd om te toetsen of het kwaliteitssysteem van onze organisatie goed functioneert. Tevens voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit om de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening te peilen.

Onze organisatie biedt thuiszorg aan in de ruimste zin waaronder speciaal inbegrepen ziekenverpleging aan huis, gezinsverzorging, evenals de zorg voor zuigelingen en kleuters. Wij zijn een thuiszorgorganisatie met karakter. Wij zien elkaar, cliënten en medewerkers, als mens. Mensen met mogelijkheden en beperkingen met behoefte aan vertrouwen, respect en geborgenheid. Ons personeel vindt het van essentieel belang dat cliënten in hun waarde gelaten worden. Wij hechten sterk aan blijvende betrokkenheid van de cliënt bij de uitvoering van de zorg en zullen hen daarbij zo nodig ondersteunen.

Wij bieden zowel preventief als curatief, vraaggerichte wijkzorg en ouder- en kindzorg aan die laagdrempelig, toegankelijk en bereikbaar is voor iedereen die deze zorg nodig heeft. Onze zorg richt zich op het verhogen van individuele en groepszelfredzaamheid en maakt gezondheidsverstoringen draaglijk bij mensen en gezinnen in de thuissituatie. Het doel van onze zorg is dat men op een verantwoorde wijze zo lang mogelijk in de eigen huiselijke omgeving kan blijven wonen. Wij dragen dusdanig zorg voor onze medewerkers dat zij gemotiveerd en vakbekwaam blijven en verder kunnen uitgroeien tot een waardevol lid van onze organisatie. Onze medewerkers worden gestimuleerd om een participerende rol te nemen en dragen actief bij aan de handhaving van een kwalitatieve zorg.

Wij zijn een thuiszorgorganisatie met karakter 

Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet” (Stichting WGK) is de grootste organisatie die thuiszorg verleent op Curaçao. Stichting WGK is sinds 2008 een ISO-gecertificeerde thuiszorgorganisatie op Curaçao en wij beschouwen het als een belangrijke taak om kwaliteit te garanderen aan onze cliënten.

Onze organisatie biedt thuiszorg aan in de ruimste zin, waaronder speciaal inbegrepen ziekenverpleging aan huis, gezinsverzorging, evenals de zorg voor zuigelingen en kleuters.

Missie - Wij leveren op vraaggerichte wijze verpleging, verzorging en hulp of begeleiding thuis aan mensen die hierin professionele ondersteuning behoeven. Zo dragen wij bij aan hun gezondheid en hun kwaliteit van leven.

Visie - Wij dragen bij aan de gezondheid en kwaliteit van leven van onze klanten. Wij zien hierbij gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en dus niet slechts als de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.