Thuiszorg is voor iedereen: jong of oud, gezinnen met- of zonder kinderen, alle ouderen en alle mantelzorgverleners

Management

De werkzaamheden van de stichting worden momenteel gedragen door circa 320 personeelsleden die onderverdeeld zijn in verschillende afdelingen. Onze medewerkers werken in geïntegreerd verband met de ondersteunende diensten. Om de kwaliteit en continuïteit van de stichting te waarborgen, ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de doelstellingen van onze organisatie worden nagestreefd. De Raad van Toezicht heeft als taak om het beleid en strategie van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken te bewaken. Op de achtergrond geven de leden van de Raad van Toezicht advies aan het bestuur van onze stichting.

Anderzijds is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken die betrekking hebben op de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg. De naleving van de wet- en regelgeving en financiering van de stichting behoren ook tot de taken van de Raad van Bestuur. 

De zorg binnen de stichting is erg in beweging. Mede door de vergrijzing worden middelen gezocht en wordt er geanalyseerd om de zorg zo goed en effectief mogelijk te blijven verstrekken. Een zorgcommissie van de stichting buigt zich voortdurend over de komende wijzigingen in de structuur van de zorg. Tevens bestaat ons personeel uit vakbekwame, betrouwbare en gemotiveerde mensen met een warm en menselijk gevoel, die beschikken over een participerende rol in het management.

Management

Wij zijn een thuiszorgorganisatie met karakter 

Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet” (Stichting WGK) is de grootste organisatie die thuiszorg verleent op Curaçao. Stichting WGK is sinds 2008 een ISO-gecertificeerde thuiszorgorganisatie op Curaçao en wij beschouwen het als een belangrijke taak om kwaliteit te garanderen aan onze cliënten.

Onze organisatie biedt thuiszorg aan in de ruimste zin, waaronder speciaal inbegrepen ziekenverpleging aan huis, gezinsverzorging, evenals de zorg voor zuigelingen en kleuters.

Missie - Wij leveren op vraaggerichte wijze verpleging, verzorging en hulp of begeleiding thuis aan mensen die hierin professionele ondersteuning behoeven. Zo dragen wij bij aan hun gezondheid en hun kwaliteit van leven.

Visie - Wij dragen bij aan de gezondheid en kwaliteit van leven van onze klanten. Wij zien hierbij gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en dus niet slechts als de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken. 

.