Thuiszorg is voor iedereen: jong of oud, gezinnen met- of zonder kinderen, alle ouderen en alle mantelzorgverleners

Diensten

Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet” (Stichting WGK) biedt een breed scala uiteenlopende vormen van hulp- en dienstverlening aan. Onze doelstelling van die hulp- en dienstverlening is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en daar verzorgd kunnen worden. De stichting wil er ook voor zorgen dat mensen (sneller) naar huis terug kunnen keren om daar verdere hulp te krijgen, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis.

Thuiszorg is ook beschikbaar voor de ouders van kinderen tot vier jaar oud. Bovendien vinden wij het belangrijk om transport te bieden aan personen die niet over vervoersmogelijkheden beschikken, zodat ze toch op tijd bij hun medische afspraak kunnen zijn.

Thuiszorg is er ook voor de naaste van iedere cliënt, die wij de mantelzorgverlener of kortweg de mantelzorger noemen. Iedere persoon die zijn naaste met alle liefde en overgave verzorgt, loopt kans om overbelast te raken. Als thuiszorgorganisatie kunnen wij ons werk niet doen zonder de mantelzorger en daarom is het tevens onze taak om de mantelzorger te ondersteunen en te ontlasten daar waar nodig is.

Om in aanmerking te komen voor thuiszorg, wordt u vereist om een aantal documenten in te dienen. Voor meer informatie over de zorgaanvraag, verwijzen wij u naar onze pagina over aanmelding

Transport

Onze afdeling transport draagt zorg voor vervoer van cliënten die niet zelf of door familie naar een (para)medische instelling gebracht kunnen worden. Lees meer

Activiteitencentrum

Onze activiteitencentra zijn er speciaal om ouderen in de samenleving actief deel te laten nemen aan de maatschappij. Lees meer

Diensten

Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet” (Stichting WGK) biedt een breed scala uiteenlopende vormen van hulp- en dienstverlening aan. Onze doelstelling van die hulp- en dienstverlening is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en daar verzorgd kunnen worden. De stichting wil er ook voor zorgen dat mensen (sneller) naar huis terug kunnen keren om daar verdere hulp te krijgen, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis.

Thuiszorg is ook beschikbaar voor de ouders van kinderen tot vier jaar oud. Bovendien vinden wij het belangrijk om transport te bieden aan personen die niet over vervoersmogelijkheden beschikken, zodat ze toch op tijd bij hun medische afspraak kunnen zijn.

Thuiszorg is er ook voor de naaste van iedere cliënt, die wij de mantelzorgverlener of kortweg de mantelzorger noemen. Iedere persoon die zijn naaste met alle liefde en overgave verzorgt, loopt kans om overbelast te raken. Als thuiszorgorganisatie kunnen wij ons werk niet doen zonder de mantelzorger en daarom is het tevens onze taak om de mantelzorger te ondersteunen en te ontlasten daar waar nodig is.

Om in aanmerking te komen voor thuiszorg, wordt u vereist om een aantal documenten in te dienen. Voor meer informatie over de zorgaanvraag, verwijzen wij u naar onze pagina over aanmelding

Bijscholing zorg

Educatie

WGK Academy biedt theorielessen, praktijktraining en e-learning cursussen aan zorgpersoneel om de kwaliteit van de zorg op peil te houden.  Lees meer

Verpleegkundig spreekuur

Tijdens onze spreekuren richten wij ons op het verhogen van het zelfmanagement van een chronische ziekte zodat u zo snel mogelijk zelfstandig om kunt gaan met de ziekte. Lees meer

Transmurale zorg

Onze afdeling Transmurale zorg zorgt ervoor dat de zorg vanuit het ziekenhuis soepel verloopt naar de thuissituatie.  Lees meer

Wijkverpleging

Ons personeel richt zich op het verlenen van professionele zorg in de thuissituatie en staat in voor de kwaliteit, samenwerking en continuïteit in deze zorg. Lees meer

Specialistische zorg

Onze verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in aandachtsgebieden zoals oncologie, palliatieve zorg, CAPD, CVA en medische pedicure. Lees meer

Ouder- en kindzorg

De gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen tot vier jaar worden gemonitord bij onze consultatiebureaus. Lees meer

Ouderenzorg

Ouderenzorg biedt senioren burgers ondersteuning in probleemsituaties wanneer zij tijdelijk het huishouden niet meer zelfstandig kunnen draaien. Lees meer

Wij zijn een thuiszorgorganisatie met karakter 

Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet” (Stichting WGK) is de grootste organisatie die thuiszorg verleent op Curaçao. Stichting WGK is sinds 2008 een ISO-gecertificeerde thuiszorgorganisatie op Curaçao en wij beschouwen het als een belangrijke taak om kwaliteit te garanderen aan onze cliënten.

Onze organisatie biedt thuiszorg aan in de ruimste zin, waaronder speciaal inbegrepen ziekenverpleging aan huis, gezinsverzorging, evenals de zorg voor zuigelingen en kleuters.

Missie - Wij leveren op vraaggerichte wijze verpleging, verzorging en hulp of begeleiding thuis aan mensen die hierin professionele ondersteuning behoeven. Zo dragen wij bij aan hun gezondheid en hun kwaliteit van leven.

Visie - Wij dragen bij aan de gezondheid en kwaliteit van leven van onze klanten. Wij zien hierbij gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en dus niet slechts als de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.