Thuiszorg is voor iedereen: jong of oud, gezinnen met- of zonder kinderen, alle ouderen en alle mantelzorgverleners

Transport

Onze afdeling Transport draagt zorg voor het vervoer van cliënten die niet zelf of door familie naar een medische of paramedische instelling gebracht kunnen worden. Het vervoer vindt plaats met een voor de cliënt geschikt transportmiddel zoals een rolstoelbus, reguliere bus of auto. In de rolstoelbussen is naast de chauffeur ook altijd een begeleider aanwezig. De afdeling vervoert cliënten op werkdagen van 7 uur ‘s morgens tot 6 uur ‘s avonds. Vervoer is alleen mogelijk over het gehele oostelijke gedeelte van Curaçao: van Souax, Boka Samí, St. Michiel tot en met Fuik.

Om in aanmerking te komen voor transport, wordt u vereist om een aantal documenten in te dienen. Voor meer informatie over de aanvraag, verwijzen wij u naar onze pagina over aanmelding.

Bent u reeds aangemeld en wilt u een Transport aanvraag doen?

Op deze pagina kunt u online een transport rit aanvragen.

Wij zijn een thuiszorgorganisatie met karakter

Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet” (Stichting WGK) is de grootste organisatie die thuiszorg verleent op Curaçao. Stichting WGK is de enige ISO-gecertificeerde thuiszorgorganisatie op Curaçao en wij beschouwen het als een belangrijke taak om kwaliteit te garanderen aan onze cliënten. Onze organisatie biedt thuiszorg aan in de ruimste zin, waaronder speciaal inbegrepen ziekenverpleging aan huis, gezinsverzorging, evenals de zorg voor zuigelingen en kleuters.

Missie - Wij leveren op vraaggerichte wijze verpleging, verzorging en hulp of begeleiding thuis aan mensen die hierin professionele ondersteuning behoeven. Zo dragen wij bij aan hun gezondheid en hun kwaliteit van leven.

Visie - Wij dragen bij aan de gezondheid en kwaliteit van leven van onze klanten. Wij zien hierbij gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en dus niet slechts als de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.