Thuiszorg is voor iedereen: jong of oud, gezinnen met- of zonder kinderen, alle ouderen en alle mantelzorgverleners

Transmurale zorg

Onze afdeling Transmurale zorg zorgt ervoor dat de zorg vanuit het ziekenhuis soepel verloopt naar de thuissituatie. Wij doen ons best om de continuïteit van die schakel in de zorg zo sterk mogelijk te maken. Bij deze vorm van zorg werken wij samen met onder meer ziekenhuizen,  revalidatiecentra, verzorgingshuizen en mantelzorgers om gezamenlijk de zorg voor iedere cliënt goed te organiseren. Het doel van transmurale zorg is enerzijds het verhogen van efficiëntie, klanttevredenheid en kwaliteitsverbetering en anderzijds het verlagen van de zorgkosten.

De transferverpleegkundige bespreekt de zorg in het ziekenhuis met u en het ziekenhuispersoneel, draagt zorg voor tijdige aanwezigheid van hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie en legt contacten met de zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw persoonlijke behoeften wordt er zorg op maat aangeboden. Na het verwerken van de zorgaanvraag wordt gewerkt aan het intakeproces en kan de zorg, afhankelijk van de zorgverzekeraar, van start gaan.

Om in aanmerking te komen voor transmurale zorg, wordt u vereist om een aantal documenten in te dienen. Voor meer informatie over de zorgaanvraag, verwijzen wij u naar onze pagina over aanmelding.

Wij zijn een thuiszorgorganisatie met karakter

Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet” (Stichting WGK) is de grootste organisatie die thuiszorg verleent op Curaçao. Stichting WGK is de enige ISO-gecertificeerde thuiszorgorganisatie op Curaçao en wij beschouwen het als een belangrijke taak om kwaliteit te garanderen aan onze cliënten. Onze organisatie biedt thuiszorg aan in de ruimste zin, waaronder speciaal inbegrepen ziekenverpleging aan huis, gezinsverzorging, evenals de zorg voor zuigelingen en kleuters.

Missie - Wij leveren op vraaggerichte wijze verpleging, verzorging en hulp of begeleiding thuis aan mensen die hierin professionele ondersteuning behoeven. Zo dragen wij bij aan hun gezondheid en hun kwaliteit van leven.

Visie - Wij dragen bij aan de gezondheid en kwaliteit van leven van onze klanten. Wij zien hierbij gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en dus niet slechts als de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.