Thuiszorg is voor iedereen: jong of oud, gezinnen met- of zonder kinderen, alle ouderen en alle mantelzorgverleners

Ouderenzorg

Ouderenzorg biedt de senioren burger ondersteuning in probleemsituaties zoals tijdelijke ondersteuning als hij/zij ziek is en daardoor tijdelijk het huishouden niet meer zelfstandig kunt draaien. Door het inzetten van ouderenzorg kunt u ontlast worden van de zwaardere huishoudelijke taken als u een oudere bent. Ouderenzorg is ook van toepassing bij de plaatsing van een oudere in een instelling of bij een ander maatschappelijk probleem. Uiteraard blijven we ons doel voor ogen houden: dat iedereen zolang mogelijk thuis woont. Wij bieden de volgende diensten aan:

  • Koken
  • Kleren wassen en strijken  
  • Lichte schoonmaakwerkzaamheden

 

Om in aanmerking te komen voor ouderenzorg, wordt u vereist om een aantal documenten in te dienen. Voor meer informatie over de zorgaanvraag, verwijzen wij u naar onze pagina over aanmelding.

Wij zijn een thuiszorgorganisatie met karakter

Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet” (Stichting WGK) is de grootste organisatie die thuiszorg verleent op Curaçao. Stichting WGK is de enige ISO-gecertificeerde thuiszorgorganisatie op Curaçao en wij beschouwen het als een belangrijke taak om kwaliteit te garanderen aan onze cliënten. Onze organisatie biedt thuiszorg aan in de ruimste zin, waaronder speciaal inbegrepen ziekenverpleging aan huis, gezinsverzorging, evenals de zorg voor zuigelingen en kleuters.

Missie - Wij leveren op vraaggerichte wijze verpleging, verzorging en hulp of begeleiding thuis aan mensen die hierin professionele ondersteuning behoeven. Zo dragen wij bij aan hun gezondheid en hun kwaliteit van leven.

Visie - Wij dragen bij aan de gezondheid en kwaliteit van leven van onze klanten. Wij zien hierbij gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en dus niet slechts als de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.