Thuiszorg is voor iedereen: jong of oud, gezinnen met- of zonder kinderen, alle ouderen en alle mantelzorgverleners

Wijkverpleging

Wijkverpleging is professionele zorg in uw vertrouwde omgeving en deze zorg wordt aangeboden met een vertrouwde vanzelfsprekendheid, steunend op kwaliteit van zorg waarin de tevredenheid van de cliënt centraal staat.

Onze doelstelling is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en dus daar hun nodige verzorging krijgen. Wij willen er ook voor zorgen dat mensen (sneller) naar huis kunnen terugkeren, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis. Wijkverpleging is er voor iedereen.

Wij bieden de volgende diensten aan:

  • Verpleegkundige zorg zoals wondverzorging, medicatie toediening (op basis van protocollen) en persoonlijke hygiëne.
  • Stimuleren van onze cliënten om zoveel mogelijk hun zelfstandigheid te kunnen behouden.
  • Preventieve zorg en begeleiding van de cliënt en de mantelzorger door het verstrekken van informatie over het ziekteverloop, voeding, medicijngebruik en het aanpassen van andere leefregels.

Voor het leveren van onze zorg hebben wij leveringsvoorwaarden opgesteld. Gelieve rekening te houden met onze leveringsvoorwaarden. Één voorbeeld hiervan is het aanlijnen van honden voor de veiligheid van onze werknemers. 

Hoe kunt u wijkverpleging aanvragen?

Indien u nog in het ziekenhuis ligt, dan zal onze transferverpleegkundige helpen in het voorbereiden van de zorg bij u thuis. Bent u al thuis, dan kunt u dat via uw huisarts thuiszorg aanvragen. De huisarts moet toestemming verlenen via het zorgportaal. 

Voor meer informatie over de zorgaanvraag, verwijzen wij u naar onze pagina over aanmelding.

 

Wij zijn een thuiszorgorganisatie met karakter

Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet” (Stichting WGK) is de grootste organisatie die thuiszorg verleent op Curaçao. Stichting WGK is de enige ISO-gecertificeerde thuiszorgorganisatie op Curaçao en wij beschouwen het als een belangrijke taak om kwaliteit te garanderen aan onze cliënten. Onze organisatie biedt thuiszorg aan in de ruimste zin, waaronder speciaal inbegrepen ziekenverpleging aan huis, gezinsverzorging, evenals de zorg voor zuigelingen en kleuters.

Missie - Wij leveren op vraaggerichte wijze verpleging, verzorging en hulp of begeleiding thuis aan mensen die hierin professionele ondersteuning behoeven. Zo dragen wij bij aan hun gezondheid en hun kwaliteit van leven.

Visie - Wij dragen bij aan de gezondheid en kwaliteit van leven van onze klanten. Wij zien hierbij gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en dus niet slechts als de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.