Thuiszorg is voor iedereen: jong of oud, gezinnen met- of zonder kinderen, alle ouderen en alle mantelzorgverleners

Activiteitencentrum

Onze activiteitencentra zijn er speciaal om ouderen in de samenleving actief deel te laten nemen aan de maatschappij. Zo beogen wij het algemene welzijn te verhogen door diverse activiteiten aan te bieden, waardoor isolatie kan worden voorkomen. Wekelijks komen ouderen bijeen op onze drie locaties te Santa Maria, Koraalspecht en Fuik. Onder leiding van een activiteitenbegeleidster wordt aandacht gegeven aan beweging en gezondheidsvoorlichting. De activiteitencentra heeft diverse activiteiten zoals knutselen, bowlen, sjoelen, geheugenspelletjes, communicatiespelletjes, zingen en handbal. Af en toe worden er ook uitstapjes buiten het centra gemaakt. Alle activiteiten die georganiseerd worden, zijn ter bevordering van het welzijn, de fysieke en mentale gezondheid van de ouderen. Tevens worden het ontbijt, drinken en tussendoortjes door de activiteitencentra verzorgd. Wij bieden ook transport aan ouderen die geen vervoer hebben om het activiteitencentrum te bezoeken.

De centra zijn door de week open van 8 uur ‘s morgens tot 2 uur ‘s middags en de dagen waarop de centra open zijn:

  • Sta. Maria: alleen op maandag.
  • Koraalspecht: dinsdag tot en met vrijdag.
  • Fuik: maandag tot en met vrijdag.

De criteria voor inschrijving van het activiteitencentrum:

  • Leeftijd vanaf 60 jaar oud.
  • In staat om actief te kunnen participeren aan activiteiten op zowel lichamelijk, communicatief, sociaal en mentaal gebied.

 

Inschrijvingen voor het activiteitencentrum geschiedt via de Cliëntenadministratie. Voor meer informatie over de aanvraag, verwijzen wij u naar onze pagina over aanmelding.

Wij zijn een thuiszorgorganisatie met karakter

Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet” (Stichting WGK) is de grootste organisatie die thuiszorg verleent op Curaçao. Stichting WGK is de enige ISO-gecertificeerde thuiszorgorganisatie op Curaçao en wij beschouwen het als een belangrijke taak om kwaliteit te garanderen aan onze cliënten. Onze organisatie biedt thuiszorg aan in de ruimste zin, waaronder speciaal inbegrepen ziekenverpleging aan huis, gezinsverzorging, evenals de zorg voor zuigelingen en kleuters.

Missie - Wij leveren op vraaggerichte wijze verpleging, verzorging en hulp of begeleiding thuis aan mensen die hierin professionele ondersteuning behoeven. Zo dragen wij bij aan hun gezondheid en hun kwaliteit van leven.

Visie - Wij dragen bij aan de gezondheid en kwaliteit van leven van onze klanten. Wij zien hierbij gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en dus niet slechts als de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.