Wij zijn ISO gecertificeerd!
Investeren in bijscholing
Thuiszorg voor jong en oud
Vervoer naar medische instellingen
Volg de ontwikkeling van uw kind
Aanmelden voor zorg
Actieve en sociale ouderen
Thuiszorg is voor iedereen: jong of oud, gezinnen met- of zonder kinderen, alle ouderen en alle mantelzorgverleners
Bijscholing zorg

Educatie

WGK Academy biedt theorielessen, praktijktraining en e-learning cursussen aan zorgpersoneel om de kwaliteit van de zorg op peil te houden. 

Lees meer

Transmurale zorg

Onze afdeling Transmurale zorg zorgt ervoor dat de zorg vanuit het ziekenhuis soepel verloopt naar de thuissituatie. 

Lees meer

Wijkverpleging

Ons personeel richt zich op het verlenen van professionele zorg in de thuissituatie en staat in voor de kwaliteit, samenwerking en continuïteit in deze zorg.

Lees meer

Ouder- en kindzorg

De gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen tot vier jaar worden gemonitord bij onze consultatiebureaus.

Lees meer

Ouderenzorg

Ouderenzorg biedt senioren burgers ondersteuning in probleemsituaties wanneer zij tijdelijk het huishouden niet meer zelfstandig kunnen draaien.

Lees meer
Onze afdeling transport draagt zorg voor vervoer van cliënten die niet zelf of door familie naar een (para)medische instelling gebracht kunnen worden. Lees meer
Onze activiteitencentra zijn er speciaal om ouderen in de samenleving actief deel te laten nemen aan de maatschappij. Lees meer

Wij zijn een thuiszorgorganisatie met karakter 

Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg “Prinses Margriet” (Stichting WGK) is de grootste organisatie die thuiszorg verleent op Curaçao. Stichting WGK is sinds 2008 een ISO-gecertificeerde thuiszorgorganisatie op Curaçao en wij beschouwen het als een belangrijke taak om kwaliteit te garanderen aan onze cliënten.

Onze organisatie biedt thuiszorg aan in de ruimste zin, waaronder speciaal inbegrepen ziekenverpleging aan huis, gezinsverzorging, evenals de zorg voor zuigelingen en kleuters.

Missie - Wij leveren op vraaggerichte wijze verpleging, verzorging en hulp of begeleiding thuis aan mensen die hierin professionele ondersteuning behoeven. Zo dragen wij bij aan hun gezondheid en hun kwaliteit van leven.

Visie - Wij dragen bij aan de gezondheid en kwaliteit van leven van onze klanten. Wij zien hierbij gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en dus niet slechts als de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.